• Zielono -Złote-Spotkania
    Turniej brydżowy
    Gliwice, Restauracja Luminoso – 20.10.2018
    Zobacz zdjęcia