Zielono -Złote-Spotkania
Turniej brydżowy
Gliwice, Restauracja Luminoso – 20.10.2018
Wyniki/zdjęcia