Szermierze na lekcji WF-u

Szermierze w ZSO nr 7 w Gliwicach
Gliwice, ul Gierymskiego – 19.10.2016 r.
Akcja – Stop zwolnieniom z WF-u