GKS Piast Gliwice - Igrzzska Olimpijskie

ROK 1964 - TOKIO

Złoty medal w turnieju indywidualnym we florecie
Egon Franke (trener Zbigniew Czajkowski Piast Gliwice)
DRUŻYNOWO
- srebro floret mężczyzn
Egon Franke (Piast Gliwice), Ryszard Parulski, Janusz Różycki,
Zbigniew Skrudlik, Witold Woyda

ROK 1968 - MEKSYK
- brąz floret mężczyzn
Egon Franke (Piast Gliwice), Adam Lisewski, Ryszard Parulski,
Zbigniew Skrudlik, Witold Woyda
- brąz szpada mężczyzn
Bohdan Andrzejewski, Kazimierz Barburski,
Michał Butkiewicz, Bogdan Gonsior (Piast Gliwice), Henryk Nielaba

ROK 1972 - MONACHIUM
- złoto floret mężczyzn
Marek Dąbrowski, (Piast Gliwice), Arkadiusz Godel, Jerzy Kaczmarek,
Lech Koziejowski, Witold Woyda

ROK 2008 - PEKIN
Robert Andrzejuk, Adam Wiercioch (Piast Gliwice), Radosław Zawrotniak,
Tomasz Motyka
Trener Marek Julczewski (Piast Gliwice)

Szermierze Piasta Gliwice występujący na Igrzyskach Olimpijskich: Elżbieta Cymerman-Franke, Jacek Bierkowski, Mikołaj Pac Pomarnacki Zbigniew Matwiejew


Mistrzostwa Świata - Indzwidualnie

1963 Gdańsk
Egon Franke - brąz floret mężczyzn
1966 Moskwa
Bogdan Gonsior - brąz szpada mężczyzn
1970 Ankara
Marek Dąbrowski - brąz floret mężczyzn
1971 Wiedeń
Marek Dąbrowski - srebro floret mężczyzn
1975 Budapeszt
Jacek Bierkowski - srebro szabla mężczyzn


Mistrzostwa Świata druznowo
1953 Bruksela
brąz szabla mężczyzn
Zbigniew Czajkowski (GKS Gliwice), Zygmunt Pawlas, Leszek Suski,
Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki

1959 Budapeszt
- złoto szabla mężczyzn
Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Andrzej Piątkowski,
Emil Ochyra, Ryszard Zub, Włodzimierz Wójcik

1961 Turyn
- brąz floret mężczyzn
Egon Franke (Piast Gliwice), Witold Woyda, Ryszard Parulski,
Zbigniew Skrudlik, Janusz Różycki, Henryk Nielaba

1962 Buenos Aires
złoto szabla mężczyzn
Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Andrzej Piątkowski,
Emil Ochyra, Egon Franke (Piast Gliwice)
- brąz floret mężczyzn
Egon Franke (Piast Gliwice), Witold Woyda, Ryszard Parulski,
Zbigniew Skrudlik, Janusz Różycki

1963 Gdańsk
- złoto szabla mężczyzn
Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Andrzej Piątkowski,
Emil Ochyra, Ryszard Zub
- złoto szpada mężczyzn
Bogdan Gonsior (Piast Gliwice) , Bohdan Andrzejewski, Henryk Nielaba,
Ryszard Parulski, Jerzy Strzałka
- brąz floret mężczyzn
Egon Franke (Piast Gliwice), Witold Woyda, Ryszard Parulski,
Zbigniew Skrudlik, Janusz Różycki

1966 Moskwa
- brąz floret mężczyzn
Witold Woyda, Zbigniew Skrudlik,
Ryszard Parulski, Egon Franke (Piast Gliwice), Adam Lisewski

1967 Montreal
- brąz floret mężczyzn
Witold Woyda, Zbigniew Skrudlik, Ryszard Parulski,
Egon Franke (Piast Gliwice), Adam Lisewski

1969 Hawana
-srebro floret mężczyzn
Witold Woyda, Ryszard Parulski, Marek Dąbrowski (Piast Gliwice),
Jerzy Kaczmarek, Lech Koziejowski
- srebro szabla
Jerzy Pawłowski, Krzysztof Grzegorek,
Zygmunt Kawecki, Janusz Majewski, Józef Nowara

1970 Ankara
- srebro szpada mężczyzn
Gonsior, Nielaba, Kazimierz Barburski,
Michał Butkiewicz, Zbigniew Matwiejew (Piast Gliwice)

1971 Wiedeń
- srebro floret mężczyzn
Marek Dąbrowski (Piast Gliwice), Jerzy Kaczmarek, Lech Koziejowski,
Witold Woyda, Adam Lisewski
- brąz floret kobiet
Halina Balonówna, Elżbieta Cymerman (Piast Gliwice),
Joanna Rzymowska, Barbara Szeja, Krystyna Urbańska

1973 Goeteborg
- brąz floret
Marek Dąbrowski (Piast Gliwice), Jerzy Kaczmarek, Lech Koziejowski,
Witold Woyda, Leszek Martewicz

1974 Grenoble
- srebro floret
Marek Dąbrowski (Piast Gliwice), Jerzy Kaczmarek, Lech Koziejowski,
Ziemowit Wojciechowski, Leszek Martewicz

1979 Melbourne
- brąz szabla mężczyzn
Jacek Bierkowski (Piast Gliwice), Dariusz Wódke, Tadeusz Piguła,
Andrzej Kostrzewa, Janusz Kondrat

1981 Clermont Ferrand
- brąz szabla mężczyzn
Jacek Bierkowski (Piast Gliwice), Dariusz Wódke,Tadeusz Piguła,
Andrzej Kostrzewa, Leszek Jabłonowski