Ranking – 2013

RANKING  – sezon 2013 r.

Nazwisko     Imię Roczn.    Kategoria
wiekowa
 Konkurencja                    Wynik      Miejsce
 Ba Śląsku  W Polsce

Krawczyk  Magdalena

1992

Młodzieżowiec

800m
1500m
1000m
600m
2.09.63  4.27.89  2.58.61  1.37.91 3
2
3
3
7
8
13

Szydło  Mateusz

1998

Młodzik

300m
100m
200m
36,68
11,49
23,85
2
3
5
6
10
15

Bednorz  Anna

1995

Jun.

w dal
3- skok
100 m
5,76
11,50
12,60
1
2
3
7
15

Markowska  Joanna

1999

Młodzik

dysk 0,75 kg
dysk 1 kg
kula 3 kg
36.06
29.08
10,35
1
2
2
13
3

Borys Katarzyna

1999

Młodzik

wzwyż
300m ppł
4-bój
155
47,66
1964 pkt
1
2
2
18
17 

Kordalska  Karolina

1997

Jun.Młod

1000 m
1500 m
3.00.19  4.47.61 2
4
10  16

Szten   Aleksander

1996

Jun.Mlod.

dysk 1,5kg
kula 5kg
43,93
13.60
1
2
28

Chibowska  Natalia

1997

Jun.Młod.

400 m  57,54 2   15

Piotrowiak  Kamil

1993

Młodzieżowiec

150 m,
100 m,
200 m
16,45
11.00
22.24
1
2
3

Brzoza  Mateusz

1989

Senior

 110 m ppl      14.80        1   16

Szczepanik  Klaudia

2000

Dzieci st.

200 m,
60 m,
300 m
27.83  8.43
44.38
1
2
3
6
11
12

Hruzik  Patrycja

2000 Dzieci st. W dal
200 m
4.60
28.76
2
2
13
14

Przeradzki  Kacper

2000

Dzieci st.

60m
100 m
7.92
12.66
2
3
13
12

Ostropolski  Jakub

2000

Dzieci st.

600 m 1.41.25 3 19

Kowal  Bartłomiej

1999

Młodzik

400 m 55.09 3 23

Gruba  Justyna

1998

Młodzik

1500 m      5.27.24 2 12