Historia logotypu

Historia logotypu Piasta – 1945 – 2012

Obyczaj stosowania herbów ukształtował się w średniowieczu. Jako pierwsi stosowali je rycerze. Do Polski ten zwyczaj dotarł w XIII wieku.   Rozpowszechnił się szybko, nie tylko wśród szlachty i rycerstwa.  W encyklopedii znajdziemy pojęcia herbu mieszczańskiego, korporacyjnego, miejskiego, państwowego, chłopskiego. Dziś nie ma instytucji, która by nie posiadała własnego loga, a precyzyjniej mówiąc znaku towarowego. Taki wypromowany znak może posiadać dużą wartość, również i materialną.

Swoje loga posiadają również i kluby sportowe, nawet te grające w najniższych ligach. Pierwszy herb Piasta powstał już w 1945 roku i obowiązywał do 1964 roku, choć w międzyczasie  ze względu na zmiany nazwy wprowadzono do niego zmiany, dokładając kolejne literki. Powstały też zupełnie nowe loga,  W latach 1949-50 Piast przemianowany był na Metal Gliwice, a potem do 1956 roku nosił nazwę Stal Gliwice. Młodszym kibicom przypominamy, ze był to okres stalinizacji kraju (od nazwiska Józefa Stalina, ówczesnego dyktatora ZSRR). Dochodziło do tak absurdalnych posunięć jak zmiana nazwy miasta. Dla przykładu Katowice w latach 1953-56 funkcjonowało pod nazwą Stalinogród.

1 stycznia 1961 roku rozpoczął się trzyletni okres funkcjonowania Piasta pod szyldem  Spółdzielczy Klub Sportowy Piast Gliwice. W tym czasie klub był członkiem Federacji „Start”.

W 1964 roku miała  miejsce fuzja w wyniku której powstaje Gliwicki Klub Sportowy „Piast”. Za jej architekta i pomysłodawcę nowego loga uważa się  dr Zbigniewa Messnera. W tym nowym herbie klubu pojawiają się elementy znane z herbu miasta Gliwice, czyli wieża i orzeł. Kolejna przemiana ma miejsce  na początku lat 70-tych. Wtedy pojawia się dobrze już nam znany logotyp. Przełom lat 80-tych i 90-tych to okres wielkich zmian ustrojowych i powolnego wychodzenia z 10 letniego kryzysu. Kluby musiały przystosowywać się do gospodarki rynkowej, różnie sobie z tym radząc. Piast próbował utrzymać się na powierzchni łącząc z zakładowym klubem „Bumar” Łabędy. Opiekę nad Piastem roztoczyło też wojsko, czego efektem była najbardziej złożona w historii nazwa: Cywilno Wojskowy Klub Sportowy Bumar-Piast Gliwice. W 1997 reaktywowano pierwszy zespół Piasta, który przejął logotyp znany od lat 70-tych.

W 2006 roku Andrzej Potocki i Grzegorz Muzia dopracowali obecnie obowiązując y herb klubu. Jego  wzór został zastrzeżony w odpowiednim urzędzie przez Stowarzyszenie GKS „Piast”, które jest jedynym właścicielem tego znaku towarowego, albo jak kto woli klubowego godła.

 

Klub Sportowy „Piast” Gliwice

KS „Piast” Gliwice

Klub Sportowy Metalowców „Piast” Gliwice

Związkowy Klub Sportowy Metalowców „Piast” Gliwice

Spółdzielczy Klub Sportowy„Piast” Gliwice

KS Metal
Gliwice

ZKS Stal Gliwice

Gliwicki Klub Sportowy „Hutnik”

GKS Gliwice

GKS Piast Gliwice
– po fuzji 1964

!970-83

KS Bumar Gliwice

CWKS Bumar-Piast Gliwice

Okolicznościowe logo na 60 lat klubu


Współcześnie

• Nazwy: (18.06.1945) KS Piast Gliwice ->
(23.05.1946) KSM Piast Gliwice -> (lipiec/wrzesień 1947) ZKSM Piast
Gliwice -> (05.03.1949) ZS Metal Piast Gliwice [fuzja z ZKSM Huta Łabędy,
ZKS Walcownia Łabędy, RKS Jedność Rudziniec, RKS PZS Gliwice i ZKS Silesia
Gliwice] -> (01.11.1949) ZKS Stal Gliwice -> (11.03.1951) ZKS Stal GZUT
Gliwice -> (15.03.1955) ZKS Piast Gliwice -> (20.01.1957) KS Piast
Gliwice -> (01.01.1961) SKS Piast Gliwice -> (15.03.1964) GKS Piast
Gliwice [fuzja z GKS Gliwice i KS Metal Gliwice] -> (17.10.1983) MC-W GKS
Piast Gliwice -> (12.09.1989) CWKS Piast-Bumar Gliwice • [fuzja z ZTS
Łabędy (Gliwice)] -> (1990) CWKS Bumar-Piast Gliwice -> (04.04.1990) KS
Bumar Gliwice -> (11.05.1990) KS Bumar Łabędy (Gliwice) -> (01.07.1990)
KS Bumar Gliwice -> (1991) KS Piast-Bumar Gliwice -> (01.07.1992) MCW GKS
Piast Gliwice -> (01.08.1995) KS Bojków Gliwice [fuzja z KS Bojków
Gliwice] -> (15.09.1995) KS Piast Bojków Gliwice -> (02.09.1996) GKS
Piast Gliwice

Opracowanie nazw i wykonanie logotypów – Andrzej Potocki

 

 

Privacy Preference Center

Wymagane

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu.

Inne

Dane statystyczne (statystyki odwiedzin, urządzeń itp.)
Usługi multimedialne i społecznościowe.

Google Analytics, Youtube, Facebook