Piast Gliwice, jak co roku uruchamia klasę sportową. Tym razem obejmuje dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczać do IV klasy (roczniki 2007 i 2008).

Klasa będzie funkcjonować przy SP nr 23, położonej przy ul Sikornik 1 (obok Teatru Muzycznego). Uczniami klasy mogą zostać również osoby nie trenujące do tej pory w Piaście Gliwice.

Zainteresowanych informujemy, że  deklarację wstępną do klasy sportowej powinno się oddać do dnia 19.05 w sekretariacie szkoły. Deklarację można pobrać bezpośrednio w szkole (SP 23), poprzez stronę internetową szkoły (TUTAJ)

Więcej informacji można też uzyskać w sekretariacie szkoły.

Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy sportowej o profilu piłka nożna odbędzie się w dniu 22.05 i 24.05 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 23.

– 22.05, godz. 16:30  testy dla grupy I oraz dla osób spoza klubu.

– 24.05, godz. 18:00  testy dla grupy II oraz dla osób spoza klubu.

Na testy zabieramy obuwie halowe oraz strój sportowy.

Testowany zawodnik zostanie poddany próbom sprawności ogólnej (np. bieg, skok itp.) i sprawności specjalnej (np. slalom z piłką, prowadzenie piłki, podania i przyjęcia piłki, strzały) oraz rozegrana zostanie krótka gra uproszczona za którą również przyznawane zostaną punkty.

Lista osób które zdały testy zostanie ogłoszona w okolicach 2.06.2017 r. Po tym terminie będziemy Państwa informować jaki kroki należy poczynić dalej, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z przystąpieniem do klasy sportowej.

Informacje dodatkowe o testach pod nr telefonu 603-704-911 trener Swoboda Łukasz.