31 grudnia zbierze się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Piast” Gliwice S.A. by ukonstytuować  decyzję, która zapadła dziś, czyli 21 grudnia w budynku klubowym przy ul Okrzei o odwołaniu Józefa Drabickiego z funkcji prezesa klubu. Obowiązki  te z nowym rokiem przejmie Jarosław Kołodziejczyk. Zarząd od tej pory będzie jednoosobowy!  Powodem odwołania Drabickiego jest racjonalizacja kosztów. Od 1 stycznia Rada Nadzorcza  będzie liczyć trzy osoby. Przewodniczącym zostanie Grzegorz Jaworski, prezes Stowarzyszenia Piast Gliwice. Radę uzupełnią Zbigniew Kałuża i  Stanisław Ogryzek. Wkrótce więcej informacji.