Mniejszościowy udziałowiec Piast S.A., Stowarzyszenie GKS Piast odsprzedało 26% swoich akcji. Oznacza to, że drugim co do wielkości akcjonariuszem Spółki Akcyjnej od tej pory będzie pan Zbigniew Kałuża, nabywca tychże akcji.  Większościowy pakiet wciąż pozostaje w posiadaniu Gminy Gliwice, która ma prawo do 66% akcji. Zarówno nowy  jak i dotychczasowi właściciele spółki wraz z Zarządem Klubu, wyrażają nadzieję, że współpraca między wszystkimi Stronami będzie owocowała silniejszą pozycją Piasta Gliwice pod względem sportowym i organizacyjnym – czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Zbigniew Kałuża jest właścicielem  przedsiębiorstwa  handlowego KAR-TEL. Firma ta  na polskim rynku telekomunikacyjnym istnieje od 1992 roku. Posiada  około 80 punktów handlowych, roczny obrót formy przekracza 700 mln złotych,  zatrudnia ponad 90 osób.