W przerwach pomiędzy walkami, kibiców bawiła grupa "Crazy"