Na poniedziałkowym posiedzeniu Stowarzyszenie kibiców Piasta wybrano nowy Zarząd i Komisję rewizyjną. Najważniejsze decyzje, przynajmniej do następnych wyborów będą podejmować teraz młodsi członkowie stowarzyszenia, choć poprzedni do wiekowych tez nie należeli. Nowym prezesem został 21-letni Rafał Kuberek. Pomagać mu będą w pracy: Kamil Kozak (wiceprezes), Sebastian Protzek (sekretarz),  Kamil Mościcki (skarbnik),  Maciej Gwiazdowicz (członek). Kontrolować zarząd będą: Roksana Konkol, Grzegorz Balicki, Jarek Lindenberg (komisja rewizyjna). Za kontakty z mediami natomiast odpowiadać będzie

Łukasz Chmielewski